Nghiên cứu chuyên sâu về khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu của nhà cổ Việt Nam

Gần đây tôi được biết trang web http://www.e4g.org có giới thiệu tóm tắt nghiên cứu này của tôi trên trang. Tôi xin gửi bạn đọc link để đọc bài tóm tắt bằng tiếng Việt bởi E4G:

http://e4g.org/tom-tat-nghien-cuu-chuyen-sau-ve-kha-nang-thich-ung-khi-hau-cua-nha-co-vn/

Các bạn có thể download bài nghiên cứu đầy đủ “An investigation on climate responsive design strategies of vernacular housing in Vietnam” tại đây:

http://scholar.google.com.vn/scholar?hl=en&q=vernacular+housing%2C+vietnam&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s